Vanaf 2013 rapporteert de commissie conform haar opdracht jaarlijks op verzoek van de minister van OCW en de bewindslieden van EZ over de prestatieafspraken op het niveau van het stelsel van het hoger onderwijs en onderzoek. Deze rapportages bevatten dan ook geen overzicht van de voortgang bij de individuele instellingen, maar richten zich op de te verwachten resultaten op stelselniveau. Daarbij wordt ingegaan op de te verwachten verbetering van de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek én op de voortgang en opbrengsten van het profileringsproces.


De laatste stelselrapportage treft u hier aan.

De volgende achtergronddocumenten zijn beschikbaar:

  • Studiesucces en onderwijskwaliteit: een overzicht van de stand van zaken in 2015 bij de verplichte indicatoren, Achtergronddocument 1, Stelselrapportage 2016, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Onderwijsdifferentiatie bij universiteiten en hogescholen in de prestatieafspraken, Achtergronddocument 2, Stelselrapportage 2016, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Onderwijsaanbod bij universiteiten en hogescholen in de prestatieafspraken, Achtergronddocument 3, Stelselrapportage 2016, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Onderwijs: ontwikkeling breedte en zwaartepunten universiteiten en hogescholen in de periode 2006-2015, Achtergronddocument 4, Stelselrapportage 2016, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Zwaartepunten in het onderzoek bij universiteiten en hogescholen, Achtergronddocument 5, Stelselrapportage 2016, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Valorisatie en regionale betrokkenheid, Achtergronddocument 6, Stelselrapportage 2016, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek