Vanaf 2013 rapporteert de commissie conform haar opdracht  jaarlijks op verzoek van de minister van OCW en de bewindslieden van EZ over de prestatieafspraken op het niveau van het stelsel van het hoger onderwijs en onderzoek. Deze rapportages bevatten dan ook geen overzicht van de voortgang bij de individuele instellingen, maar richten zich op de te verwachten resultaten op stelselniveau. Daarbij wordt ingegaan op de te verwachten verbetering van de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek én op de voortgang en opbrengsten van het profileringsproces. 

Op 11 mei 2016 heeft de minister de derde Stelselrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer (zie aanbiedingsbrief).

Bij deze Stelselrapportage horen zeven achtergronddocumenten:

  • Studiesucces en onderwijskwaliteit: een overzicht van de stand van zaken in 2014 bij de verplichte indicatoren, Achtergronddocument 1, Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Onderwijsdifferentiatie bij universiteiten en hogescholen in de prestatieafspraken,Achtergronddocument 2, Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Internationalisering, Achtergronddocument 3, Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Onderwijsaanbod bij universiteiten en hogescholen in de prestatieafspraken, Achtergronddocument 4, Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Onderwijs: ontwikkeling breedte en zwaartepunten universiteiten en hogescholen in de periode 2006-2014,Achtergronddocument 5, Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Zwaartepunten in het onderzoek bij universiteiten en hogescholen, Achtergronddocument 6,Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  • Valorisatie en regionale betrokkenheid,Achtergronddocument 7, Stelselrapportage 2015, Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  •