De Reviewcommissie wordt ondersteund door een kernsecretariaat.

De kernsecretariaatsleden zijn:


Wim van Niekerk
Frans Kaiser

Daar waar nodig zal de Reviewcommissie gebruik maken van externe en aanvullende expertise.

U kunt contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier op deze website.