Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (62) is hoogleraar inwendige geneeskunde bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Voorts is hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Nuffic. Hij was van 1995 tot 1998 decaan van de faculteit der geneeskunde en van 1998 tot 2004 rector magnificus van de Universiteit Maastricht.

Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar Onderwijseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht. Zij is oprichter en wetenschappelijk Programmadirecteur van ‘SCHOLAR’, een onderzoeksinstituut in ‘Scholing, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling’ en sinds 2008 oprichter en wetenschappelijke coördinator van TIER (interuniversitair Top Institute Evidence Based Education Research). Een interuniversitair onderzoeksnetwerk dat onderzoek doet naar “wat werkt” in het onderwijs.

Jan Kamminga is bestuurder en ondernemer. In de politiek heeft voor de VVD in de gemeenteraad van Groningen gezeten. Daarnaast was hij lid van het hoofdbestuur waarvan van 1981 tot 1986 partijvoorzitter van de VVD. Van 1997-2005 was hij Commissaris van de Koningin te Gelderland. Van 1987 tot 1996 was hij voorzitter van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond en zijn opvolger MKB-Nederland. Tot recent was hij voorzitter van FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (2004-2011). 

Olchert Brouwer was tot 2011 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vanaf de start in de zomer van 2002 tot 1 februari 2005 was hij vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO i.o.). Hij heeft ervaring als toezichthouder in het onderwijs, de jeugdzorg, de cultuur en de gezondheidszorg.

Vanaf 1988 was hij voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem. Hij gaf leiding aan een tweede en derde fusieronde die in 1996 tot de oprichting van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) leidde.

Frans van Vught is topadviseur bij de Europese Commissie.  In deze hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van het European Institute of Technology (EIT) en het ‘Erasmus for All’ programma. Recentelijk leidde hij de ‘high level expert group’  over de relaties tussen het EU-kaderprogramma voor onderzoek en de Structuurfondsen. In Brussel is hij tevens voorzitter van het bestuur van het Netherlands’ House for Education and Research (Nether), president van het European Centre for Stategic managemnt of Universities (ESMU) en bestuurslid van de European Institute of Technology Foundation. Ook leidde hij de recente onderzoeksprojecten aangaande de ontwikkeling van de nieuwe transparantie-instrumenten in het Europese hoger onderwijs: U-Map en U-Multirank.