In maart 2015 is een onderzoek verschenen naar de ervaringen met prestatiebekostiging en prestatie afspraken in veertien hoger onderwijsstelsel.

Voorstellen voor prestatieafspraak (deels) openbaar

De voorstellen voor de prestatieafspraak van de universiteiten zijn openbaar gemaakt.

De voorstellen voor de prestatieafspraak van de hogescholen zijn deels openbaar gemaakt en kunt u hier vinden.

Voorstel prestatieafspraak

Eind december 2011 zijn door de Staatssecretaris van OCW onderstaande brieven naar de hogescholen en universiteiten gestuurd waarin zij worden uitgenodigd een voorstel voor de prestatieafspraak te formuleren. De prestatieafspraken hebben betrekking op drie onderwerpen: onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering en valorisatie.

Uitnodigingsbrief Hogescholen

Uitnodigingsbrief Universiteiten

Begin maart 2012 heeft de Staatssecretaris nadere informatie over de prestatieafspraken aan de hogescholen en universiteiten gestuurd.

Brief nadere informatie Hogescholen

Brief nadere informatie Universiteiten

Hoofdlijnenakkoorden

Begin december 2011 zijn de hoofdlijnenakkoorden met de HBO-raad en VSNU getekend. De vertaling van de hoofdlijnenakkoorden in concrete ambities zal in de zomer van 2012 uitmonden in prestatieafspraken van de hogescholen en universiteiten.


Hoofdlijnenakkoord Ministerie OCW met HBO-raad

Hoofdlijnenakkoord Ministerie OCW met VNSU

Beantwoording Tweede Kamer vragen

11 April 2012 heeft de Staatssecretaris van OCW vragen beantwoord van de Tweede Kamer inzake de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Daarbij gaat de Staatssecretaris in op onderwerpen met betrekking tot de prestatieafspraken in het hoger onderwijs.


Reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over het conceptbesluit tot wijziging van het UWHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

Kabinetsplannen hoger onderwijs

Op deze websites vindt u meer informatie over de kabinetsplannen hoger onderwijs:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2011/07/01/kwaliteit-in-verscheidenheid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/07/aanbieding-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek