De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft op 24 oktober 2016 haar adviezen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de bewindslieden van Economische Zaken aangeboden. In de aanbiedingsbrief heeft de commissie haar algemene conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De aanbiedingsbrief treft u hier aan.

Iedere hogeschool en universiteit heeft in 2012 een eigen voorstel voor de prestatieafspraak ingediend bij de staatssecretaris van OCW. Op basis van een beoordelingskader, vastgesteld door de staatssecretaris, heeft de Reviewcommissie deze voorstellen beoordeeld en over elk voorstel een advies uitgebracht. Vier jaar later heeft de Reviewcommissie op grond van informatie uit de jaarverslagen, aanvullende informatie en gesprekken met vrijwel alle instellingen (de voortgang op) de realisatie van de prestatieafspraken beoordeeld en over elke prestatieafspraak een advies uitgebracht. Op dinsdag 24 oktober 2016 zijn deze adviezen aangeboden aan de Minister en de Staatssecretaris en hebben alle instellingen het advies over de realisatie van hun prestatieafspraak ontvangen.

Op deze website vindt u deze adviezen van de Reviewcommissie aan de minister van OCW en de bewindslieden van EZ .