Een belangrijk criterium bij de beoordeling van de prestatieafspraken is de mate waarin de voorstellen aansluiten bij nagestreefde ontwikkelingen op stelselniveau. In het beoordelingskader worden twee hoofdprioriteiten genoemd: zwaartepuntvorming en differentiatie van het onderwijs.


In diverse documenten (strategische agenda, hoofdlijnenakkoorden, Innovatiecontracten en ‘Human Capital Agenda’s’ in de topsectoren, Masterplan Bèta en Technologie, sectorplannen, EU-programma’s ‘Horizon 2020’ en ‘Erasmus for all’) zijn wensen voor de toekomstige ontwikkeling van het hoger onderwijs, het onderzoek en de valorisatie vastgelegd.

Met name voor zwaartepuntvorming is het van belang dat door de instellingen wordt ingespeeld op de volgende documenten:

1. Human Capital Agenda's en Innovatiecontracten
2. Centres of Expertise (CoE) in het hbo
3. EU-programma’s: Horizon 2020’ en ‘Erasmus for all’
4. Sectorplannen