29 oktober 2012 - Prestatieafspraken universiteiten ondertekend


Maandag 29 oktober zetten zeventien universiteiten, met staatssecretaris Zijlstra, een handtekening onder hun prestatieafspraken. De afspraken beschrijven voor de komende jaren concrete ambities en doelen die noodzakelijk zijn om een duurzaam, maar vooral internationaal concurrerend stelsel te ontwikkelen. Lees hier verder.

24 september 2012 - Aanbiedingsbrief Adviezen Universiteiten en Hogescholen


De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft op 24 september haar advies aan Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. In de aanbiedingsbrief heeft de commissie haar algemene conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De aanbiedingsbrief treft u hier aan.

24 september 2012 - Adviezen aangeboden aan Staatssecretaris van OCW

Op 24 september 2012 zijn de definitieve adviezen van de Reviewcommissie aangeboden aan de Staatssecretaris van OCW. In de periode tot 1 november zal OCW (respectievelijk EL&I voor de ‘groene’ instellingen) op basis van deze adviezen gesprekken voeren met individuele instellingen. De Staatssecretaris streeft ernaar de prestatieafspraken uiterlijk 1 november te ondertekenen zodat de bekostigingsconsequenties voor de instellingen voor januari 2013 helder zijn.
De definitieve adviezen zijn per e-mail en in hardcopy toegestuurd aan de Colleges van Bestuur. Hier vindt u alle adviezen van de Reviewcommissie aan de Staatssecretaris van OCW over het voorstel van elke universiteit en hogeschool voor de prestatieafspraak.


24 september 2012 - Persbericht Reviewcommissie


Klik hier voor het bericht.


20 september 2012 - Deel van de voorstellen van hogescholen gepubliceerd

De voorstellen van de hogescholen die tot nu toe door hogescholen zijn gepubliceerd, kunt u hier downloaden.


5 september 2012 - Conceptadviezen op 10 september beschikbaar

Zoals het Ministerie van OCW de instellingen reeds via de mail heeft laten weten, worden de conceptadviezen op 10 september per e-mail en in hardcopy toegestuurd aan de Colleges van Bestuur. De instellingen worden gevraagd voor 17 september 2012 te reageren op het conceptadvies.

De definitieve adviezen van de reviewcommissie worden op 24 september 2012 aan de Staatssecretaris van OCW aangeboden. In de periode tot 1 november zal OCW (respectievelijk EL&I voor de ‘groene’ instellingen) op basis van deze adviezen gesprekken voeren met individuele instellingen. De Staatssecretaris streeft ernaar de prestatieafspraken uiterlijk 1 november te ondertekenen zodat de bekostigingsconsequenties voor de instellingen voor januari 2013 helder zijn.


9 juli 2012 - Proces prestatieafspraken

In een brief stelt de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de hoger onderwijsinstellingen en de Tweede Kamer klik hier op de hoogte over het sluiten van de prestatieafspraken. Het streven is 1 november a.s. In verband met deze nieuwe planning is besloten dat de Reviewcommissie meer tijd wordt gegund voor het uitbrengen van de adviezen. Dit betekent dat de instellingen de conceptadviezen van de reviewcommissie niet rond de eerder aangekondigde datum van 13 juli ontvangen, maar - rekening houdend met de vakantieperiode - rond 10 september.

De definitieve adviezen van de reviewcommissie worden op 24 september 2012 aan de Staatssecretaris OCW aangeboden. In de periode tot 1 november zal OCW (respectievelijk EL&I voor de ‘groene’ instellingen) op basis van deze adviezen overleg voeren met individuele instellingen.

Voor meer informatie, klik hier voor de brief van OCW aan de Tweede Kamer.


15 juni 2012 - Reviewcommissie verwacht veel van prestatieafspraken

Klik hier voor het bericht.

6 juni 2012 - Universiteiten hebben prestatieafspraken met OCW online gezet

Klik hier voor het bericht.

31 mei 2012 - Artikel "Transparatie over profilering zwak"

De Reviewcommissie heeft kennis genomen van het artikel " Transparantie over profilering zwak". De Reviewcommissie herkent zich niet in het gestelde in het artikel en distantieert zich ervan.

11 april 2012 - Beantwoording Tweede Kamer vragen

11 April heeft de Staatssecretaris van OCW vragen beantwoord van de Tweede Kamer inzake de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Daarbij gaat de Staatssecretaris in op onderwerpen met betrekking tot de prestatieafspraken in het hoger onderwijs.

Klik hier voor de reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over het conceptbesluit tot wijziging van het UWHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.


December 2012 - Hoofdlijnenakkoorden

Begin december 2011 zijn de hoofdlijnenakkoorden met de HBO-raad en VSNU getekend. De vertaling van de hoofdlijnenakkoorden in concrete ambities zal in de zomer van 2012 uitmonden in prestatieafspraken van de hogescholen en universiteiten.

Hoofdlijnenakkoord Ministerie OCW met HBO-raad

Hoofdlijnenakkoord Ministerie OCW met VNSU