Bronnen en indicatoren

Indicatoren

Ter ondersteuning van de instellingen heeft de Reviewcommissie een handreiking opgesteld met een overzicht van indicatoren voor de drie profieldimensies onderwijs, onderzoek en valorisatie, alsmede voor de context van een instelling. Het stond de instelling vrij om al dan niet gebruik te maken van indicatoren bij het instellingsvoorstel, met uitzondering van de conform de hoofdlijnenakkoorden verplichte indicatoren voor onderwijskwaliteit en studiesucces.

Overzicht van indicatoren

Indicatoren en bronnen beschikbare gegevens