Op 5 maart 2012 heeft de Staatssecretaris van OCW, mede namens de minister van EL&I, het beoordelingskader voor de prestatieafspraken vastgesteld.


Op basis van dit kader heeft de Reviewcommissie geadviseerd aan de staatssecretaris over:

• De voorstellen van individuele instellingen voor prestatieafspraken over kwaliteit en studiesucces, profilering en valorisatie.
• De toekenning van een selectief budget voor profilering en zwaartepuntvorming aan individuele instellingen.

De deadline voor het indienen van de voorstellen door de hogescholen en universiteiten was gesteld op 5 mei 2012.


Download Beoordelingskader