Op dit gedeelte van de website vindt u de adviezen van de Reviewcommissie aan de Staatssecretaris van OCW over het voorstel van elke universiteit voor de prestatieafspraak.

Iedere hogeschool en universiteit heeft een eigen voorstel voor de prestatieafspraak ingediend bij de Staatssecretaris van OCW. Op basis van een beoordelingskader, vastgesteld door de Staatssecretaris, heeft de Reviewcommissie deze voorstellen beoordeeld en heeft over elk voorstel een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris. Op maandag 24 september 2012 zijn deze adviezen aangeboden aan de Staatssecretaris en hebben ook alle instellingen het advies over hun instellingsplan ontvangen.
 

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam    

 
Advies Rijksuniversiteit Groningen  
Advies TU Delft       
Advies Universiteit Leiden       
Advies Universiteit Maastricht     
Advies Universiteit Twente       
Advies Universiteit Utrecht       
Advies Universiteit van Amsterdam       
Advies Technische Universiteit Eindhoven       
Advies Radboud Universiteit Nijmegen       
Advies Universiteit van Tilburg       
Advies Vrije Universiteit       
Advies Open Universiteit       
Advies Wageningen Universiteit       
Advies Protestantse Theologische Universiteit       
Advies Theologische Universiteit Apeldoorn       
Advies Universiteit voor Humanistiek       
Advies Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken