Op dit gedeelte van de website vindt u de adviezen van de Reviewcommissie aan de Staatssecretaris van OCW over het voorstel van elke hogeschool voor de prestatieafspraak. Iedere hogeschool en universiteit heeft een eigen voorstel voor de prestatieafspraak ingediend bij de Staatssecretaris van OCW. Op basis van een beoordelingskader, vastgesteld door de Staatssecretaris, heeft de Reviewcommissie deze voorstellen beoordeeld en heeft over elk voorstel een advies uit gebracht aan de Staatssecretaris. Op maandag 24 september 2012 zijn deze adviezen aangeboden aan de Staatssecretaris en hebben ook alle instellingen het advies over hun instellingsplan ontvangen.

Advies Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

 

Advies Artez Hogeschool voor de kunsten     

 

Advies Avans Hogeschool     

 

Advies Christelijke Hogeschool Ede     

 

Advies Codarts Hogeschool voor de kunsten     

 

Advies Design Academy Eindhoven     

 

Advies Fontys Hogescholen     

 

Advies Gereformeerde Hogeschool      

 

Advies Gerrit Rietveld Academie     

 

Advies De Haagse Hogeschool     

 

Advies Hanzehogeschool Groningen     

 

Advies Hogeschool de Kempel     

 

Advies Hogeschool Driestar      

 

Advies Hogeschool Edith Stein     

 

Advies Hogeschool Helicon     

 

Advies Hogeschool INHOLLAND     

 

Advies Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar/Almere     

 

Advies Hogeschool Leiden     

 

Advies Hogeschool Rotterdam     

 

Advies Hogeschool Utrecht     

 

Advies Hogeschool van Amsterdam     

 

Advies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen     

 

Advies Hogeschool voor de Kunsten Utrecht     

 

Advies Christelijke Hogeschool Windesheim     

 

Advies HZ University of Applied Sciences     

 

Advies Hogeschool Zuyd     

 

Advies Hotelschool Den Haag     

 

Advies Katholieke PABO

 

Advies Marnix Academie      

 

Advies NHL Hogeschool     

 

Advies NHTV     

 

Advies Saxion Hogescholen     

 

Advies Stenden Hogeschool     

 

Advies Hogeschool Van Hall Larenstein     

 

Advies Iselinge Hogeschool     

 

Advies Hogeschool voor de Kunsten Den Haag     

 

Advies Hogeschool HAS Den Bosch     

 

Advies Stoas Hogeschool     

 

Advies Christelijke Agrarische Hogeschool