De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft op 24 september haar advies aan Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. In de aanbiedingsbrief heeft de commissie haar algemene conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De aanbiedingsbrief treft u hier aan. 

Iedere hogeschool en universiteit heeft een eigen voorstel voor de prestatieafspraak ingediend bij de Staatssecretaris van OCW. Op basis van een beoordelingskader, vastgesteld door de Staatssecretaris, heeft de Reviewcommissie deze voorstellen beoordeeld en brengt over elk voorstel een advies uit aan de Staatssecretaris. Op maandag 24 september 2012 zijn deze adviezen aangeboden aan de Staatssecretaris en hebben ook alle instellingen het advies over hun instellingsplan ontvangen.

Op deze website vindt u alle adviezen van de Reviewcommissie aan de Staatssecretaris van OCW over het voorstel van elke universiteit en hogeschool voor de prestatieafspraak.

Adviezen Universiteiten
Adviezen Hogescholen